Om

square-facebook-512Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering är ett forskningsprojekt som pågår 2014–2018. Projektet är en del av Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (Sustainable Integrated Renovation—SIRen) som finansieras av forskningsrådet Formas med 23 miljoner SEK och lika mycket från medverkande organisationer. Projektet ska utveckla en modell för hållbar renovering som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Medverkande organisationer i Lärande Lab Hammarkullen: Bostadsbolaget, Hyresgästföreningen, Chalmers Arkitektur, Göteborgs Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Rotpartner.

Ladda ner poster.

sammarbetspartners loggor