Resultat

PUBLICERADE TEXTER

Stenberg, Jenny, Johanna Lagerborg & Ola Terlegård (2016). Hur samrådsmodeller för renovering kan utvecklas – Lärande från Hammarkullen. Arbetsmaterial. [beställ: jenny.stenberg@chalmers.se]

Stenberg, Jenny, Maria Zwanenburg & Lasse Fryk (2016 in prep). Can policy meet local diversity in approaches on urban development and regeneration? In: Global Dwelling. Leandro Madrazo (Ed.). Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Stenberg, Jenny (2015). ”Medskapande renovering”. I: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi. Lind & Mjörnell. Stockholm, KTH & Formas. [länk]

Stenberg, Jenny & Lasse Fryk (2015). ”Local community responses”. In: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 2). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [link]

Stenberg, Jenny and Lasse Fryk (2014). ”Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign”. In: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 1). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. [link]

 

RESULTAT FRÅN MÖTEN, WORKSHOPS & INTERVJUER

————————

För mötesanteckningar kontakta koordinator jenny.stenberg@chalmers.se

 

sammarbetspartners loggor