Syfte

Lärande Lab är en plattform i Hammarkullen för fastighetsägare, boende, forskare och företag för att gemensamt lära om hur renovering av bostadshus kan göras på ett hållbart sätt på lång sikt och med hänsyn till alla olika perspektiv.

Vi söker kunskap om:

  • Hur påverkar olika livsstilar hållbar renovering?
  • Hur ska boende inkluderas tidigt i processen?
  • Hur ska hyresgäster involveras i själva besluten?

Den modell för hållbar renovering som utvecklas i projektet ska inkludera hur hyresgästdialog kan förändras så att boende får mer makt över hur renoveringar görs.

sammarbetspartners loggor