Syfte

Lärande Lab var en plattform i Hammarkullen för boende, bostadsföretag, företag och akademiker för att gemensamt lära om hur renovering av bostadshus kan göras på ett hållbart sätt på lång sikt och med hänsyn till alla olika perspektiv.

Vi sökte kunskap om hur boende kan inkluderas tidigt i processen och hur hyresgäster kan involveras i själva besluten. Projektet undersökte alltså hur hyresgästdialog kan förändras så att boende får mer makt över hur renoveringar görs.