Lärande Lab Hammarkullen: Medskapande Renovering var ett forskningsprojekt som pågick 2014–2018. Projektet var en del av Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (Sustainable Integrated Renovation—SIRen) som finansierades av forskningsrådet Formas med 23 miljoner SEK och lika mycket från medverkande organisationer. SIRen skulle utveckla en modell för hållbar renovering som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Medverkande organisationer i Lärande Lab Hammarkullen:
Chalmers Arkitektur, Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Göteborgs Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och Rotpartner.

Kontakt:

Jenny Stenberg
Chalmers ACE
jenny.stenberg@chalmers.se
0730-445790

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1639782946271428