Resultat

PUBLICERADE TEXTER

Stenberg, Jenny (in review). The zero option – tenant experiences from an experiment to renovate apartments without increasing rent

Stenberg, Jenny (2019). Hyresgästsamråd vid renovering – fyra dilemman. In: Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen. Olander et al. (red) SIRen. Open access doi.org/10.1080/23311886.2018.1528710.

Thuvander, Liane, Jenny Stenberg, Alfredo Torrez (2019). Tala om vad du tycker om Hammarkullen: Framtagning av en dialogmetodik och visuell kartläggning av olika värden i ett bostadsområde (Tell what you think of Hammarkullen: Creating a dialogue methodology and visual mapping of different values in a residential area), Göteborg, Chalmers ACE och Hyresgästföreningen.

Thuvander, Liane, Jenny Stenberg, Alfredo Torrez, Kim Weinehammar, and Jesper Bryngelsson (2019). ’Örat mot marken’ Kartbaserad metodik för boendeinflytande i stads- utveckling. In: Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen. Olander et al. (red). SIRen.

Stenberg, Jenny (2018). Dilemmas associated with tenant participation in renovation of housing in marginalized areas may lead to system change. Cogent Social Sciences

Fryk, Lasse & Jenny Stenberg (2018). Från kärnverksamhetsfokus till glokalt samhällsbyggande (From core business focus to glocal community building). I: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv. Sjöberg & Turunen (red). Studentlitteratur, Stockholm.

Stenberg, Jenny, Maria Zwanenburg & Lasse Fryk (2017). Can top-down policy meet local diversity in urban transformation processes? In L. Madrazo (Ed.), Global Dwelling: Intertwining Research, Community Participation and Pedagogy. Barcelona: Oikonet.

Stenberg, Jenny, Johanna Lagerborg & Ola Terlegård (2016). Hur samrådsmodeller för renovering kan utvecklas – Lärande från Hammarkullen (How tenant consultation models for renovation can be developed – Learnings from Hammarkullen). Offentligt arbetsmaterial under utveckling. Chalmers ACE, Göteborg. 

Stenberg, Jenny (2015). Medskapande renovering (Codesigning Renovation). I: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi (Social sustainability with a focus on housing renovation – an anthology). Lind & Mjörnell (red.). Stockholm, KTH & Formas.

Stenberg, Jenny and Lasse Fryk (2015). Local community responses. In: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 2). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Mjörnell, Kristina, Paula Femenias, Jenny Stenberg & Dennis Johansson (2015). A Strong Research Environment for Sustainable Renovation Established in Sweden. SASBE 2015 (Smart and Sustainable Built Environments). Pretoria, South Africa.

Stenberg, Jenny & Lasse  Fryk (2015). Learning Lab Hammarkullen: Codesigning Renovation (poster). OIKONET Second International Conference ”Global Dwelling”, 24-25 September 2015, Bratislava.

Stenberg, Jenny & Lasse Fryk (2014). Interspace thinking, capacity-building and codesign. In: Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (Reader 1). Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Mjörnell, Kristina, Paula Femenias, Jenny Stenberg & Dennis Johansson (2014). A Strong Research Environment for Sustainable Renovation Established in Sweden. World SB14, Barcelona, Palau de Congressos de Catalunya, 28-30 October 2014.